Finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu.

Sieć

Sieć MinGenTec obejmuje przedsiębiorstwa i instytucje naukowe z obszaru kompetencyjnego przemysłu górniczego i energetycznego w krajach związkowych Berlin, Brandenburgia i Saksonia. MinGenTec, jako rozległa sieć branżowa przedsiębiorstw działających w całym łańcuchu tworzenia wartości i renomowanych instytutów badawczych, reprezentuje połączone kompetencje łużyckiego przemysłu energetycznego i środowiska naukowego.

MinGenTec zapewnia know-how dla regionu, ukształtowanego tradycyjnie przez górnictwo, poprzez marketing w kraju i za granicą, dalszy rozwój kompetencji i wspieranie innowacji, jak również poprzez pomoc w umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw.

Przegląd członków sieci znajduje się w punkcie menu Łużyckie kompetencje.

Kontakt

Z zespołem MinGenTec można skontaktować się pod adresem.

Telefon: +49 (0) 355 3651109
E-mail: info@mingentec.com 

 
Finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu.