Sieć

Sieć MinGenTec obejmuje przedsiębiorstwa i instytucje naukowe z obszaru kompetencyjnego przemysłu górniczego i energetycznego w krajach związkowych Berlin, Brandenburgia i Saksonia. MinGenTec, jako rozległa sieć branżowa przedsiębiorstw działających w całym łańcuchu tworzenia wartości i renomowanych instytutów badawczych, reprezentuje połączone kompetencje łużyckiego przemysłu energetycznego i środowiska naukowego.

MinGenTec zapewnia know-how dla regionu, ukształtowanego tradycyjnie przez górnictwo, poprzez marketing w kraju i za granicą, dalszy rozwój kompetencji i wspieranie innowacji, jak również poprzez pomoc w umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw.

Przegląd członków sieci znajduje się w punkcie menu Łużyckie kompetencje.

Kontakt

Marina Kalintseva
Menedżer sieci MinGenTec
Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) Cottbus
Tel.: +49 (0)355 365 1321
E-Mail: info@mingentec.com

 
Wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach projektu federalnego